Przedszkole Miejskie nr 8

Przedszkole Miejskie nr 8

22-100 Chełm

ul. Mikołaja Reja 54

tel. 82 563 01 51

Zajęcia Sportowe

OGÓLNY CEL PROGRAMU
POZNAWANIE PODSTAWOWYCH ZASAD DBAŁOŚCI O ZDROWIE,
ROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ,
ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ
CELE WSPIERAJĄCE rozwój dziecka w aktywności ruchowej i zdrowotnej:
• aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych
• rozumienie znaczenia ruchu w rozwoju człowieka
• sprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych
• świadome niwelowanie zmęczenia odpoczynkiem
• poznawanie podstawowych zasad dbałości o zdrowie; przestrzeganie ich.