Przedszkole Miejskie nr 8

Przedszkole Miejskie nr 8

22-100 Chełm

ul. Mikołaja Reja 54

tel. 82 563 01 51

Dla rodziców

W przedszkolu zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 8:30 – 13:30.

Pobytu dziecka w przedszkolu rejestrowany jest za pomocą czytników na karty zbliżeniowe.
Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola rejestrowane jest poprzez wczytanie karty zbliżeniowej przez rodzica lub osobę upoważnioną.

Przy wejściu karta powinna być wczytana, gdy dziecko jest przekazywane przez rodzica pod opiekę pracownika przedszkola.
Przy wyjściu karta powinna być wczytana w momencie, gdy dziecko pod opieką rodzica wychodzi z przedszkola.

Jeżeli karta nie zostanie wczytana przy wejściu, a dziecko w danym dniu będzie w przedszkolu, czas będzie liczony automatycznie od godziny 6.30.

Jeżeli karta nie zostanie wczytana przy wyjściu, a dziecko w danym dniu będzie w przedszkolu, czas będzie liczony automatycznie do godziny 16.30.

Opłata za wyżywienieOpłata zależna jest od frekwencji dziecka.
Dzienna stawka żywieniowa wynosi do 10 zł.

Wpłat za Przedszkole należy dokonać do 15-go dnia każdego miesiąca na rachunek
bankowy nr: 90124022231111001043481698
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka i grupy do której aktualnie uczęszcza.

Informacje o odpłatności  dotyczące każdego dziecka można uzyskać u intendenta .
Zgłoszenia  nieobecności dziecka w przedszkolu można dokonywać u nauczyciela w grupie.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.